Predškolska ustanova La Felicita upisuje polaznike tokom cele godine u: Jasle – uzrast dece od 8 meseci do dve i po godine i Vrtić –uzrasta dece od dve i po godine do sedam godina.

Jasle Felicita su namenjene i prilagođene deci uzrasta od 8 meseci do tri godine. Aktivnosti sa decom jaslenog uzrasta izvode medicinske sestre – vaspitači. Programi za jasleni uzrast podeljeni su po sferama razvoja deteta. Stručni tim ustanove prilagodio je sadržaje, zadatke i ciljeve Mensinog programa NTC sistema učenja uzrasnim mogućnostima dece jaslenog uzrasta. Felicita je jedina ustanova koja navedeni program izvodi na jaslenom uzrastu čiji se pozitivni rezultati ogledaju u kvalitetu zadataka koji se planiraju u mlađoj predškolskoj grupi.

Roditelj pri adaptaciji deteta boravi u ustanovi uz mogućnost nadgledanja načina reagovanja deteta u novoj sredini. Roditelj individualno procenjuje uz saradnju sa medicinskom sestrom vaspitačem kada je dete adaptirano i ima mogućnost odlučivanja o povoljnom trenutku samostalnog boravka deteta u PU Felicita.

Specifičnost PU Felicita u pogledu usluga na jaslenom uzrastu ogleda se u:

  • malim grupama (desetoro dece)
  • prisustvo dva vaspitača,
  • sveže pripremljenim obrocima, (po potrebi pasiranim) sa balansiranim nutritivnim vrednostima
  • čestim izlascima u bezbedno dvorište ustanove namenjeno samo deci jaslenog uzrasta
  • kompletnoj i pedantnoj higijenskoj nezi dece pri presvlačenju,
  • saradnji s roditeljima u pogledu posebnih zahteva usklađenim sa specifičnostima svakog deteta (navike, zdravlje, ishrana, higijena…)
  • jedinstvenom prostoru koji je precizno namenski opremljen, odnosno uskladjen sa jaslenim uzrastom (strunjače,penjalice ,didaktička sredstva….) za ubrzani motorički razvoj čiji izgled i kvalitet smanjuju mogućnost povreda prilikom kretanja na minimum
  • izvodjenju adekvatnih aktivnosti čiji sadržaji i zadaci kod dece jaslenog uzrasta stimulišu sveukupni razvoj.