Predškolska ustanova La Felicita upisuje polaznike tokom cele godine u: Jasle – uzrast dece od 8 meseci do dve i po godine i Vrtić –uzrasta dece od dve i po godine do sedam godina.

Aktuelni  program predškolskog vaspitanja uskladjen je sa Osnovama programa za rad sa decom do tri godine, od tri godine do pripreme za školu i priprema za školu. Dopunjen je novim sadržajima i usklađen je sa NTC sistemom učenja.

Stimulativni programi

  • PRIPREMA ZA ŠKOLU U TRAJANJU OD DVE GODINE

(Stimulativni individualizovan program uskladjen sa trenutnim razvojnim statusom deteta,  uz  procenu pedagoga ustanove koji se prati tokom cele godine)

Koordinator programa dipl. pedagog Natalija Mirčetić

  • ENGLESKI JEZIK

Program engleskog jezika je usklađen sa programom primarnih aktivnosti za svaku uzrasnu grupu.

Koordinator programa prof. engleskog jezika Ana Vasović

  • STIMULATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ GOVORA
  • MENSA NTC sistem učenja

Program se odnosi na stimulisanje razvoja dečjih intelektualnih  potencijala

Autor programa: dr Ranko Rajović

  • STIMULATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ MUZIČKIH SPOSOBNOSTI

Program se odnosi na stimulaciju razvoja elementarnih muzičkih sposobnosti

  • PROGRAM PREVENCIJE KRIVE KIČME I RAVNIH STOPALA

Saradnici na realizaciji programa Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Tajna MM“

Stručni tim Felicita čine medicinske-sestre vaspitači, vaspitači, nastavnik engleskog jezika, nastavnik muzičkog vaspitanja, pedagog i logoped.