Predškolska ustanova La Felicita upisuje polaznike tokom cele godine u: Jasle – uzrast dece od 8 meseci do dve i po godine i Vrtić –uzrasta dece od dve i po godine do sedam godina.

Predškolska ustanova Felicita je institucija koja svoj rad zasniva na dugogodišnjem iskustvu stručnog tima koji se na naučnom nivou bavi napredovanjem u pogledu dečjeg sveukupnog razvoja i njegovom uspešnom praktičnom primenom.

 

 Vrtić Felicita predstavlja pristup u kome se zastupa stav da je dete mera po kojoj treba organizovati aktivnosti u cilju stimulacije sveukupnog dečjeg razvoja.

 

Specifičnost ustanove prepoznaje se po:

  • akreditovanim programima eminentnih stručnjaka za stimulaciju razvoja sveukupnih sposobnosti na predškolskom uzrastu, koji se izvode isključivo u PU Felicita, jedinoj ustanovi koja ima licencu za njihovu primenu;
  • kvalitetnoj ishrani koja se priprema i servira na dnevnom nivou u namenski opremljenoj kuhinji. Hranu priprema visoko kvalifikovani kuvar sa dugogodišnjim iskustvom u pripremanju hrane za decu;
  • pripremanju stručnog tima ustanove na nedeljnom nivou u skladu sa planiranim temama, odnosno pismenoj pripremi vaspitača sa planom izvođenja aktivnosti;
  • stručnom timu sa najvišim stepenom obrazovanja u oblasti predškolstva, kao i dugogodišnjim pozitivnim iskustvom vaspitača u radu sa decom;
  • iznad prosečnim rezultatima sve dece koja su pohađala ustanovu prilikom psiholoških testiranja za polazak u Osnovnu školu (državne i privatne škole);
  • postignutom maksimalnom individualnom rezultatu u pogledu razvijenih sposobnosti uključujući mnoštvo faktora koji su doprineli njegovoj validnosti;
  • izgrađenom visokom stepenu samopouzdanja deteta koje proizilazi iz stečene mogućnosti funkcionalne primene znanja iz različitih oblasti;
  • izradi „slike o detetu“ kao dokumentu o napredovanju deteta u celokupnom razvoju od strane pedagoga ustanove, a u saradnji sa ostalim članovima stručnog tima koji su aktivni u radu sa detetom;
  • davanju validne procene o posedovanju izraženih predispozicija u okviru umetničke oblasti;
  • mogućnostima da roditelj prisustvuje izvođenju aktivnosti u svakom trenutku kada to želi (uz dogovor sa vaspitačem grupe).