Programi

Vrtićke grupe su podeljene po uzrastima:

  1. mladja vrtićka – od dve i po (2,5) do 3 i po godina (3,5)
  2. srednja vrtićka – od tri i po (3,5) do četiri i po godine (4,5)
  3. starija vrtićka – od četiri i po (4,5) do pet i po godina (5,5)
  4. predškolska grupa – od pet i po (5,5) do šest i po (6,5)

 

Programi su uskladjeni sa uzrastom deteta. Oni predstavljaju logičan nastavak programa koji se realizovao tokom prethodne godine.

 

Aktivnosti predškolaca podrazumevaju sledeće:

 

  • Svakodnevna primarna aktivnost u okviru koje dete ovladava znanjima iz različitih oblasti u saradnji sa vaspitačem grupe.
  • Svakodnevna  priprema za školu u saradnji sa pedagogom ustanove.
  • Svakodnevno učenje engleskog jezika čiji su sadržaji aktivnosti povezani sa temama i oblastima koje se obrađuju u okviru primarnih aktivnosti, i izvode se u sardanji sa nastavnikom engleskog jezika.
  • Dva puta nedeljno realizovanje aktivnosti u cilju stimulacije razvoja muzičkih sposobnosti u saradnji sa nastavnikom muzičkog vaspitanja.
  • Dva puta nedeljno realizovanje aktivnosti stimulacije razvoja govora u saradnji sa logopedom ustanove.

 

Priprema za školu može trajati godinu ili dve godine dana. Intezivno se radi na razvoju govora, razvoju grafomotorike, usvajanju matematičkih pojmova i razvoju logičkog mišljenja. Roditeljima se prezentuju ciljevi rada u svim oblastima, kao i očekivani ishodi nakon realizacije programa.

Prijavite se na naš newsletter