Srednja vrticka grupa

Ciljevi, zadaci, plan za srednju grupu

 

Razvoj deteta mora biti u skladu sa njegovim sposobnostima, potencijalima, potrebama i interesima.Program srednje grupe je formiran tako da radi na ostvarivanja svih potencijala deteta do njegovog ličnog maksimuma

U okviru programa pažnju smo posvetili kognitivnom, socioemocionalnom, fizičkom razvoju i razvoju govora.

 

Fizički rast i razvoj su osnova celokupnog razvoja, i zbog toga je ostvarivanje ciljeva vaspitanja i obrazovanja u ovom aspektu razvoja osnovni uslov svakog drugog razvoja.U okviru ovog programa radimo na jačanju fizičkog zdravlja i otpornosti dece , bogaćenju motoričkog iskustva vezanog sa svim ostalim iskustvima, poznavanju sopstvenog tela, njegovih mogućnosti, funkcija čula, organa i organskih sistema u aktivnostima igre i kretanja, usavršavanju fine motorike i koordinacije pokreta, ritma, snage, tačnosti, tempa i razmaka pokreta ruke, šake, prstiju u vezi sa razvojem mišljenja i vizuelno-prostornih sposobnosti, preciznosti opažanja, orijentacije u prostoru.

 

Što se tiče socijalno emocionalnog razvoja radimo na tome da se dete, samostalno i kompetentno, uključi u interakciju sa socijalnim okruženjem, da razvija svoju samosvest, samokontrolu, tolerantnost, saosećajnost, empatiju, odgovornost, kooperativnost; da rešava probleme i preuzima odgovornosti, da radi u timu, da usvoji saznanja o pravilima i normama ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrednosti (dobro-loše, štetno, opasno-korisno, ružno-lepo), da uvažava potreba druge dece i odraslih, da formira, ispoljava i kontroliše svoja osećanja.

 

Razvijanje kognitivnih sposobnosti deteta je neophodno za razumevanje sveta u kojem živi, u skladu sa potrebama i interesovanjima. U okviru ovog programa pažnju smo posvetili podsticanju detetove prirodne radoznalosti za svet koji ga okružuje, stalnim uspostavljanjem kontakta sa socijalnim i materijalnim okruženjem, da koristi predmete i materijale za učenje, da ga motivišemo za postavljanje pitanja kao načina učenja i širenja saznajnih interesovanja. Radimo na razvoju i kultivisanju saznajnih interesovanja i otvorenosti za nova saznanja, doživljaje i iskustva. Jedan od zadataka našeg programa je usavršavanje sposobnosti posmatranja i razumevanja pojava, procesa, predmeta – njihovo opisivanje , upoređivanje, klasifikacija, eksperimentisanje, otkrivanje uzročno-posledičnih veza pri posmatranju objekata i procesa , tumačenju sopstvenih postupaka, razvoj sposobnosti samostalnog korišćenja izvora saznavanja, iskustava drugih u saznavanju i korišćenja stečenih saznanja u procesu učenja, razvoj poverenja u sopstvene mogućnosti i samopouzdanja, traganja i pronalaženja objašnjenja i odgovora na postavljena pitanja.

 

Jezik kojim se dete izražava, stupa u interakciju i komunikaciju sa okruženjem, omogućava mu da svoje misli, interesovanja, ideje, planove, saznanja predoči svetu koji ga okružuje očekujući odgovor od njega. U okviru programa za razvoj govora bavimo se podsticanjem i bogaćenjem govora kao sredstva za sticanje saznanja, uspostavljanje interakcije sa okruženjem, podržavanjem razvoja govora prema razvojnim mogućnostima u pogledu usvajanja glasovne strukture govora, usmenom govoru, razvoju sposobnosti služenja govorom kao sistemom za saznavanje i učenje (postavljanje pitanja i traženja odgovora), kao sredstvom komuniciranja sa okolinom izražavanjem misli i osećanja, pribavljanja informacija o sadržajima učenja, osposobljavanje dece za služenje govorom kao organizovanim simboličkim sistemom (verbalnim i neverbalnim) sporazumevanja, razvoj sposobnosti slušanja i razumevanja govornih i drugih poruka, izražavanje misli i osećanja na kreativan način, , sposobnosti da mašta i kreativno deluje na svoje okruženje.

 

Teme koje obražujemo tokom godine :

 

  • Pojam o sebi
  • Godišnja doba
  • Životinje
  • Zanimanja
  • Moja zemlja
  • Saobraćaj
  • Biljke
  • Matematika

 

Svakodnevno radimo na razvoju krupne motorike kroz poligon ( vežbe za prevenciju ravnih stopala, jačanje muskulature, koordinacije pokreta, ravnoteža…)

Na nedeljnom nivou obrađujemo recitacije koje prate mesečne teme.

Likovni rad takođe prati mesečnu temu.Prilikom izrade ovih radova koristimo razne tehnike i materjale.

Muzičko vaspitanje (učenje pesmica u toku 2 časa na nedeljnom nivou u sklopu mesečne teme)

Svakodnevni rad sa udžbenicima u okviru kojih deca rade zadatke koji se odnose na svet oko nas, opažanje, grafomotoriku, matematiku..

Organizujemo druženje sa porodicom, sa mamama i tatama u određenim terminima 08.03. i 09.05. , kao i druženje sa bakama i dekama, novogodišnje i letnje čarolije, kao i veseli petak.

Prijavite se na naš newsletter