Likovna sekcija

Plan rada za likovnu radionicu

 

Likovna radionica omogućava deci da formiraju ličnu likovnu kulturu i uče se praktičnim radnjama. Umeće i navike stečene u likovnom radu, primenjuju se u oblasti likovnih tehnika- crtanje, vajanje, slikanje. Cilj likovne radionice je da deca tokom boravka u PU prođu i upoznaju se sa što više različitih tehnika, puste mašti na volju i kreativno se izraze.
Za likovnu radionicu zadužena je Slađana Savatić.