Muzička kultura

muzika

Program rada dramske sekcije

 

Pored redovnog programa u vrtiću se organizuje i dramska sekcija namenjena svoj deci, od četiri do šest godina, koja su podeljena u dve grupe (mlađa i starija grupa).
Cilj programa dramske radionice je da upoznamo decu sa prvim koracima glume, dikcije, pantomime, igranja i pevanja. Na taj način jačamo samopouzdanje kod dece, spontanost, otvorenost, oslobađamo ih u nastupima pred auditorijumom, otkrivamo talente kod dece i pružamo im mogućnost kvalitetnog izražavanja.
Prostor za realizaciju predstava uređuje se u skladu sa izabranim predstavama i adekvatno tome, praviće se sredstva za rad, lutke, kostimi, rekviziti.
Za dramsku sekciju zadužena je Sandra Jovanović i Ivana Đorđević.