Mira Urošević

admin
10. September 2020
U timu „La Felicita“ je od osnivanja ustanove na radnom mestu medicinske sestre - vasptača u jaslenoj grupi kao i glavne medicinske sestre na preventivi u našoj ustanovi. Posvećenim i savesnim radom sa decom ,ističe značaj jaslenog uzrasta kao osnovu za stvaranje „velikih ljudi“ .Svojom svakodnevnom ljubavlju,brigom ,negom i podrškom uspešno stvara osnove u vasptanju kod dece dugi niz godina.Brinući o zdravstvenom stanju ,potrebama i navikama dece,porodice,kolektiva i prostora doprinosi zdravoj,srećnoj i ljubavlju ispunjenoj sredini naše ustanove. Dugogodišnjim savesnim radom sa decom pokazala je da ljubavlju,negom i poverenjem stvaramo trajno neraskidive veze u saradnji sa detetom i porodicom.

Još zanimljivosti

Nesto

Nesto

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard...

admin

Ishrana

Ishrana

Pripremanje obroka u namenski opremljenoj kuhinji Predškolske ustanove“Felicita“ kontroliše Ministarstvo zdravlja ...