Sanja Štulić

admin
30. August 2020
Sanja je diplomirani vaspitač Učiteljskog fakulteta, unvierziteta u Beogradu. Obavlja funkciju v.d. direktora PU "La Felicita". Svojim radom zalaže se da plan i program bude inovativan i jedinstven, a ustanova da bude osnova i temelj za srećno odrastanje dece u zdravoj i stimulativnoj sredini.

Još zanimljivosti