Mladja vrticka grupa

Mlađu vaspitnu grupu izdvaja program koji je namenjen deci uzrasta od 2,5 do 3,5 godine.

 

Program i plan ove vaspitne grupe realizuje se u skladu interesovanja i mogućnosti dece ovog uzrasta. Plan i program se osmišljava na mesečnom nivou, i propratne aktivnosti su u skladu sa tim.

Deca u mlađoj grupi dva puta nedeljno imaju čas muzičkog vaspitanja sa muzičkim pedagogom, pesmice koje se uče na tim časovima ,prate tok i pripremu mesečne teme.

Svakodnevno imaju čas engleskog jezika sa prof.engleskog jezika, na kojima uče pojmove iz okruženja, boje, brojeve do deset.

Vaspitno obrazovni rad kreira se tako da svako dete ima centralnu ulogu, poštujući karakteristike svakog deteta.

Cilj našeg programa je da kroz podsticajnu sredinu i raznovrsne edukativne aktivnosti da se dete izrazi na kreativan način u različitim situacijama. Mlađa vaspitna grupa svakodnevno u jutarnjim časovima, nakon doručka obavlja fizičko vaspitanje u vidu poligona u cilju podsticanja fizičkog razvoja, negovanje kulture vežbanja, usavršavanje koordinacije pokreta , spretnosti i preciznosti. Pored toga , naše vežbanje sa decom uvek prati i odbrana muzika koja dodatno motiviše decu na „ akciju“ i pravi

prijatnu atmosferu za vežbanje, svakodnevnu boravak u dvorištu prepodne i popodne.

Mlađa grupa učestvuje i prati Godišnji plan Ustanove, kao i saradnja sa porodicom u sklopu kreativnih radionica. U sklopu Dečije nedelje, deca ove grupe imaju priliku i ulogu da sa svojim bakama i dekama učestvuju u kreativnoj radionici ( grnčarija, pravljenje ginjol lutki, kao i lutki na štapiću…) . Organizujemo i učestvujemo u programu Novogodišnjih i Letnjih čarolija.

 

Aktivnosti sa decom se realizuju svakodnevno. Teme se biraju na mesečnom nivou, a neke od tema su:

 

 • „ Pojam o sebi“
 • „ Jesen“ ( karakteristike godišnjeg doba, plodovi jeseni…)
 • „ Moja okolina“
 • „ Zima“
 • „ Zanimanja ljudi“
 • „ Praznici i običaji“
 • „ Država u kojoj živim“
 • „ Saobraćaj i prevozna sredstva“
 • „ Proleće“
 • „ U svetu umetnosti“
 • „ Svet oko nas“

Prijavite se na naš newsletter