Engleski

Engleski jezik u predškolskoj ustanovi “La Felicita”

 

U decjem razvoju, od izuzetnog znacaja je segment pravilnog predstavljanja stranog jezika po prvi put. Metodologija upoznavanja deteta sa novim jezikom, koji nije maternji, predstavlja najbitniji zadatak svakog nastavnika stranog jezika.

 

U PU ” La Felicita”, posebnu pažnju poklanjamo početku časova engleskog jezika u uzrastu od 3 godine, koristeći kreativno i prijatno okruženje uz primenu različitih didaktičkih sredstava ( flash kartice, ilustrovani posteri, prilagodjeni udzbenici…), “story-telling” radionica, dramatizacije svakodnevnih situacija, muzičkih igara , video materijala, aplikacija, “nursery rhymes”…

 

Koristeći sposobnost usvajanja po sluhu na ranom dečjem uzrastu, deca pamte i reprodukuju, pravilno akcentujući reči i duže jezičke konstrukcije, a sve uz prirodnu neopterećenost gramatičkim pravilima maternjeg jezika, sto dovodi do cilja uvodjenja stranog jezika u predškolskom uzrastu, a to je postavljanje čvrstih osnova za kasniju uspešnu nadgradnju znanja tokom školskog uzrasta.

 

Časovi engleskog jezika održavaju se u sklopu svakodnevnih aktivnosti svih vrtićkih grupa (mlađa, srednja, starija predškolska), u vremenskom trajanju od 20 do 45 minuta, pri čemu se prati odabir tema vaspitača, kao i svakodnevna interesovanja dece.

 

Uvezivanje stečenih znanja u okviru primarnih i sekundarnih aktivnosti u radu sa vaspitačem i znanja koja se stiču na časovima engleskog jezika, doprinosi bržem, ali i efikasnijem učenju i upotrebi naučenih sadržaja tj. njihovoj primeni u realnim, svakodnevnim situacijama. Mogućnost da dete upotrebi naučenu jezičku konstrukciju u svakodnevnoj situaciji, predstavlja isuzetnu motivaciju, povećava nivo samopouzdanja, a samim tim utiče na razvoj emocionalne inteligencije deteta.

 

Vokabular engleskih reči i konstrukcija, povećava se od mladje do predškolske grupe, ekvivalentno razvoju deteta, usvajanju sadržaja na maternjem jeziku, sluhu, motivaciji deteta i učestvovanju i praćenju celokupne metodologije rada nastavnika.

 

 

Časovi po grupama:

Mlađa grupa – 3 puta nedeljno po 20 minuta

Srednja grupa – 4 puta nedeljno po 30 minuta

Starija grupa – 5 puta nedeljno po 40 minuta

Predškolska grupa – 5 puta nedeljno po 45 minuta

 

 

Oblasti i teme:

Teme i oblasti koje se predstavljaju na časovima engleskog jezika prate sadržaje plana i programa vaspitača svake uzrasne grupe. Svaka se obrađuje u određenom obimu u svim uzrasnim grupama.

 

– Me, myself and I

– Body parts

– Family, friends, relationships

– Daily routines

– Clothes

– Weather

– Home ( place, environment)

– School, kindergarten, office

– Proffesions

– Traffic

– Food

– Fruit

– Vegetables

– Health

– Animals

– Colors

– Seasons

– Holidays and countries

– Math ( numbers, shapes, figures)

– Alphabet( ABC recognition)

– Music ( instruments)

– Nature

– Save the planet

 

Deca se dodatno motivišu popularnim i aktuelnim muzickim numerama, bliskim njihovom senzibilitetu i trenutnim interesovanjima ( Disney songs, popular cartoon music themas…), kao i zabavnim igrama na engleskom jeziku ( Simon says, Freeze, Twister, Guess…).

 

Story-telling radionice dodatno motivišu i razvijaju ljubav prema čitanju, knjigama, slušanju i slobodnom iznošenju individualnih stavova i razvoju kritičkog mišljenja na ovako ranom uzrastu deteta.

 

Cilj engleskog jezika u PU “La Felicita” nije učenje gramatike, sintakse i semantike jednog jezika, već ljubav prema učenju bilo kog stranog jezika u budućnosti, što predstavlja nemerljivo bogatstvo svakog odraslog pojedinca i otvorena vrata svemu što se može postići