Starija vrticka grupa

Stariju vaspitnu grupu izdvaja program namenjen deci od 4,5 do 5,5 godina.

 

Svaki program je namenjen mogućnostima i interesovanjima dece, pa tako i deci ove grupe. Naslovi tema su isti, ali obim znanja se svake godine nadograđuje.

Svaka aktivnost prati sve sfere razvoja: kognitivni razvoj, socioemocionalni razvoj, fizički razvoj, razvoj percepcije, kao i razvoj fine i krupne motorike.

Teme se biraju na mesečnom nivou, od koga se izdvajaju i razrađuju nedeljne teme.

 

Neke od mesečnih tema koje se realizuju tokom godine su:

 

  • „Pojam o sebi“
  • „Jesen“
  • „Domaće i divlje životinje“
  • „Zima“
  • „Zanimanje ljudi“
  • „Proleće“
  • „ Matematika- geometrijski oblici, logičko-matematičke operacije, skupovi, brojevi)
  • „ U svetu umetnosti“
  • „ Priroda – delovi biljke, ekologija“

 

U jutarnjem delu dana svakog dana radimo fizičko vaspitanje u vidu poligona sa raznim preprekama ( stoj na balanseru, stoj na ježiću, preskakanje, hodanje na prstima, hodanje na petama itd…) pre toga deca rade vežbe zagrevanja.

Na nedeljnom nivou deca imaju likovnu radionicu , likovni rad koji prati nedeljnu temu. Deca imaju mogućnost da isprobaju različite likovne tehnike i materijale.

Takođe, svakog dana imaju čas engleskog jezika sa našom profesorkom, kao i dva puta nedeljno čas iz muzičkog vaspitanja na kojima uče različite pesmice , kao i realizacija mnogobrojnih muzičkih igara.

Prijavite se na naš newsletter