Milena Antović

admin
30. August 2020
Milena je profesor sa decenijskim iskustvom u muzičkoj školi, dirigent dečijeg hora i dugogodišnji saradnik u timu La Felicita. Poseban akcenat njenog rada je usmeren na razvoj muzikalnosti od najranijeg uzrasta (u radu sa decom od jaslene grupe) i dečije stvaralaštvo u predškolskom uzrastu.

Još zanimljivosti

Nesto

Nesto

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard...

admin

Ishrana

Ishrana

Pripremanje obroka u namenski opremljenoj kuhinji Predškolske ustanove“Felicita“ kontroliše Ministarstvo zdravlja ...