Sandra Jovanović

admin
30. August 2020
Sandra je deo tima PU ,,La Felicita" od 2017. godine. Usmerena je na rad sa decom u starijoj vrtićkoj grupi. Sandra posebnu pažnju posvećuje uzajamnom poverenju i sa velikom ljubavlju i odgovornošću obavlja posao vaspitača.

Još zanimljivosti

Nesto

Nesto

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard...

admin

Ishrana

Ishrana

Pripremanje obroka u namenski opremljenoj kuhinji Predškolske ustanove“Felicita“ kontroliše Ministarstvo zdravlja ...